Route

Op de plaats van het rode vergrootglas vindt u osteopathiepraktijk Haarsma

Osteopathiepraktijk H.F.M. Haarsma is gevestigd op de Franekerstraat 3.

Vanaf Leeuwarden: Neem de eerste afslag Bolsward vanaf de N359 (afslag de Klokslag). Ga op de eerste rotonde rechtsaf en neem
vervolgens weer de eerste links. U rijdt nu op de Franekerstraat. Doorrijden tot voor de brug, aan uw rechterhand vindt u nummer 3, It Buro.

Vanaf Sneek: Neem de eerste afslag Bolsward Oost. Ga vervolgens rechtsaf. Bij de eerste minirotonde gaat u rechtdoor, bij de tweede minirotonde
gaat u linksaf. U rijdt op de Eekwerdlaan. Doorrijden tot over de vaste brug, dan de eerste afslag rechts. Over de brug aan de linker hand ziet u It Buro.

Vanaf de richting Workum of vanaf de richting Harlingen: Neem een klein stukje de N359 richting Leeuwarden. U gaat rechtsaf bij de afslag de Klokslag/Hichtum.
U rijdt door tot de eerste minirotonde, daar gaat u rechts. Vervolgens neemt u de eerste afslag links. U rijdt nu op de Franekerstraat. Doorrijden tot voor de brug,
aan uw rechterhand vindt u nummer 3, It Buro.


Franekerstraat 3· 8701 GB Bolsward · tel 0515 581394 · info@osteopathie-haarsma.nl · Schilderij: Harry Haarsma